Podyplomowe Studium Edytorstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, nauka od października 2010 r. do lutego 2012 r.

Ocena końcowa: bardzo dobry.


Studia podyplomowe trwające 1,5 roku akademickiego (3 semestry), których celem było przygotowanie do pracy redaktora i specjalisty DTP (Desktop Publishing) w wydawnictwach i redakcjach.

Podczas zajęć z przedmiotów graficznych i dotyczących publikacji elektronicznych zaznajomiłam się również z podstawami HTML i CSS oraz obsługą programów z pakietu Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop).

Szczególnie podobały mi się zajęcia dotyczące typografii i liternictwa oraz sztuki książki.