Interaction Design Foundation, member 76740 [od kwietnia 2020 r.], certyfikaty ukończenia poszczególnych kursów znajdują się w zakładce ‚Wykształcenie’


Architektura informacji:

 1. Projektowanie zorientowane na użytkownika (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” w Toruniu) [luty 2020 r.]
 2. Z doświadczenia architekta informacji (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” w Toruniu) [luty 2020 r.]

Badania UX:

 1. Conducting Usability Testing, Interaction Design Foundation [sierpień – październik 2020 r.]
 2. Projektowanie zorientowane na użytkownika (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” w Toruniu) [luty 2020 r.]
 3. User Research: Methods and Best Practices, Interaction Design Foundation [czerwiec – wrzesień 2020 r.]
 4. warsztaty dotyczące badań w UX, Ladies That UX Poznań [marzec 2018 r.]

Conversational experience/conversation designing (projektowanie komunikacji bot – człowiek):

 1. Build a Chatbot with Amazon Lex for Facebook: Big Picture, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 2. Building Conversational Experiences with Dialogflow by Google Cloud, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 3. Creating Voice and Chatbots That Work Everywhere, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 4. Design a feminist chatbot, UAL Creative Computing Institute, FutureLearn.com [lipiec 2020 r.]
 5. Introduction to Conversational Interfaces, UAL Creative Computing Institute, FutureLearn.com [sierpień 2020 r.]

Dostępność:

 1. Incorporating accessibility into the UX process in Illustrator, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]

Game design:

 1. Designing mobile games with a game design document, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 2. Game character concept design fundamentals, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 3. Game design fundamentals, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 4. Game mechanic design fundamentals, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]

Grywalizacja:

 1. Gamification by University of Pennsylvania, Coursera [marzec – maj 2020 r.]
 2. World Usability Day Poznań 2018, warsztaty z projektowania gamifikacji (relacja z warsztatów: www.merixstudio.com/blog/world-usability-day-poznan-2018-insight-into-gamification-workshops) [listopad 2018 r.]

Kognitywistyka, psychologia:

 1. Human-Computer Interaction – HCI (Interaction Design Foundation) [maj – lipiec 2020 r.]
 2. Psychology of E-commerce: How to Sell Online (Interaction Design Foundation) [kwiecień – lipiec 2020 r.]
 3. Psychology of interaction design, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]

Proces projektowy:

 1. Design Kit: The Course of Human-Centered Design (+Acumen i IDEO.org) [styczeń – marzec 2018 r.]
 2. Design Thinking: The Beginner’s Guide (Interaction Design Foundation) [maj – lipiec 2020 r.]
 3. Human-Centered Design 201: Prototyping (+Acumen i IDEO.org) [listopad – grudzień 2019 r.]
 4. Otwarty Miesięczny Design Sprint „W poszukiwaniu diagnozy” (prowadzony przez gdańską agencję UX i Product Designu Movade; obserwowałam proces projektowy on-line, brałam w nim czynny udział na etapie desktop research) [marzec 2020 r.]
 5. Poznań Service Jam 2018 [marzec 2018 r.]
 6. Rozwój Kompetencji Cyfrowych, moduł dot. Design Thinking (Fundacja Jeden Uniwersytet i Przestrzeń from Facebook) [październik 2019 r.]
 7. warsztaty Design Thinking z Google i Polskim Funduszem Rozwoju z cyklu Projektanci Innowacji PFR [listopad 2019 r.]

Programy graficzne i do prototypowania:

 1. World Usability Day Poznań 2019, warsztat z podstaw Axure RP 9 [listopad 2019 r.]

Sztuczna inteligencja:

1. Artificial Intelligence: The Big Picture of AI, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
2. Podstawy sztucznej inteligencji, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Navoica.pl [marzec 2020 r.]

UI:

 1. Idź Pan w UI by Zebza (wyzwania projektowe) [w trakcie]
 2. Mobile Design and Usability for iOS, Udacity [marzec 2020 r.]
 3. Screens Essentials for UI Designers (autor: Greg Rog), Udemy [styczeń 2018 r.]
 4. UI Design Fundamentals (autor: Gary Simon), Scrimba.com [styczeń 2020 r.]
 5. www.dailyui.com (wyzwania projektowe) [w trakcie]

UX writing, content design:

 1. A Taste of UX Writing (autor: Yuval Keshtcher), https://course.uxwritinghub.com/free_course, [sierpień 2023 r.]
 2. Introduction to content design, Government Digital Service, FutureLearn.com [październik 2020 r.]
 3. Microcopy & UX Writing Mini Course (autor: Yuval Keshtcher), https://course.uxwritinghub.com/products/microcopy-ux-writing-mini-course [listopad 2019 r.]
 4. UX Writing Course, Uxcel.com [sierpień 2023 r.]

Writing in Tech and IT:

 1. Writing Process Instructions and Directions, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]

Inne:

 1. Becoming a More Valuable UX Professional, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 2. Become a UX Designer from Scratch (Interaction Design Foundation) [maj – lipiec 2020 r.]
 3. Data Science: Executive Briefing, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 4. Lean Canvas (Polski Fundusz Rozwoju) [marzec 2020 r.]
 5. The Essential User Experience Design (UX) Course (autor: Anthony Conboy), Udemy [luty 2018 r.]
 6. User Experience: The Beginner’s Guide (Interaction Design Foundation) [maj – lipiec 2020 r.]
 7. UX Role and Impact on Organizations, Pluralsight [kwiecień 2020 r.]
 8. www.100days.design/index.php/100-days-product-design (teoria UX + zadania) [w trakcie]